TOP MANAGEMENT Strategic Meetings

De CEO/CHRO Strategic Meetings beogen een unieke gelegenheid te zijn voor het dialoog tussen ,CEO's - een van hun belangrijkste taken bestaat erin pistes te voorzien voor het voorbestaan en de groei van de onderneming en de organisatiestructuur consequent aan te passen - en de CHRO's (Chief Human Resources Officers) met als voornaamste inzet de passende antwoorden te geven i.v.m. de organisatie en de mensen om zo de doorvoering van het strategisch plan van de onderneming te steunen.

Dit zijn de doelen :

  • CEO's laten praten over hun grootste bekommernissen op het gebied van organisatie en Human Resources zodat hun bedrijven hun strategische groeidoelen kunnen bereiken,
  • CHRO's laten praten over de voornaamste antwoorden die zij op deze bekommernissen kunnen geven,
  • Beide groepen, die vaak vragen aan elkaar hebben of onder misverstanden lijden, laten interageren,
  • Een echte netwerk ontwikkelen tussen beide gemeenschappen

De werkingswijze is heel eenvoudig : het gaat om een lunch waarop beide sprekers (een CEO en een CHRO) een reeks vragen beantwoorden m.b.t. een thema dat uigekozen werd onder de grootste toekomstige uitdagingen voor de onderneming door zich te baseren op hun speciefieke ervaringen als bedrijfsleiders of op de best practices onderwezen in de Business Schools. Deze vragen zullen hen gesteld worden door Pierre Jacobs, oprichter van de prijs voor HR Manager van het jaar en organisator van talrijke evenementen op dat gebied waaronder de befaamde HRM Night.

 

Les CEO/CHRO Strategic Meetings entendent être une opportunité unique de dialogue entre les CEOs dont l’une des tâches principales consiste à définir les pistes permettant d’adapter en permanence la structure de l’organisation aux besoins de pérennité et de croissance de l’entreprise et les CHROs (Chief Human Resources Officers) dont la responsabilité principale est de donner des réponses adaptées en termes organisationnels et humains pour soutenir la mise en œuvre du plan stratégique de l’entreprise.

Les objectifs sont de faire s’exprimer les CEOs sur les enjeux principaux qu’ils entrevoient au niveau organisation et RH pour atteindre les objectifs stratégiques définis et les CHROs sur les solutions qu’ils peuvent proposer pour relever ces défis avec succès, de permettre aux représentants des deux fonctions de dialoguer alors qu’elles ont souvent des interrogations mutuelles qui mènent à des incompréhensions et de développer un vrai réseau entre ces deux fonctions.

La manière de fonctionner est très simple : il s’agit de lunchs au cours desquels un CEO et un CHRO débattent sur le thème retenu parmi les principaux enjeux des enhtreprises en matière d’organisation et RH. Le débat est mené par Pierre Jacobs, fondateur du Prix du HR Manager de l’année et organisateur de très nombreux événements dans le domaine.

Agenda
1970
janv.
01

View full agenda »